Home

Nieuws

Projecten

Organisaties

Contact
Organisatiestructuur
Nieuwsbrief nr. 1
Nieuwsbrief nr. 2
Overdrachtsdocumenten
Foto's overdracht
Tanah Longsor Amahusu (Bahasa Melaju)
Surat Edaran nomor 1
Surat Edaran nomor 2
Dokumen2 penjerahan
Gambar2 penjerahan
Tanah Longsor Amahusu

Tanah Longsor Amahusu

Op 10 september 2008 heeft zich in de vroege ochtend, na een uitzonderlijk lange periode van regen, een aardverschuiving voorgedaan in Amahusu. Als gevolg hiervan zijn vijf families hun huizen kwijtgeraakt. Bij circa 45 andere gezinnen is de modderstroom naar binnen gekomen en is de inboedel vrijwel geheel verwoest. Er is een lijst* opgesteld van het aantal getroffen gezinnen en wat voor schade hun huizen en inboedel hebben opgelopen. Naar aanleiding van deze berichten is het Coördinatieteam Tanah Longsor Amahusu (CTLA) opgericht.


Coördinatieteam

Op 17 september 2008 is, tijdens een vergadering in het Museum Maluku te Utrecht, het Coördinatieteam Tanah Longsor Amahusu opgericht om inzamelingsacties te starten en in goede banen te leiden. Momenteel zijn er naast het Coördinatieteam drie CTLA-werkgroepen betrokken bij hulp aan Amahusu, namelijk: werkgroep Benefiet (bestaande uit leden van Batu Tongkat van PANA), werkgroep Video en werkgroep Communicatie & Fondswerving. Het Coördinatieteam heeft sinds haar oprichting bijna wekelijks vergaderd over de te ondernemen acties. Elke CTLA-werkgroep is vertegenwoordigd in het Coördinatieteam door middel van een contactpersoon.


Zie ook :  Nieuwsbrief nr.1 en  Nieuwsbrief nr. 2
Afronding

Met het uitbrengen van deze laatste nieuwsbrief en het publiceren van de website ronden wij als Coördinatieteam dit project af.

Graag willen wij een woord van dank uitspreken aan iedereen die op enigerlei wijze een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de bereikte  resultaten. Met name diegenen die geen directe band hebben met Amahusu, en toch vol overtuiging hun tijd en energie in dit project hebben gestoken.

Wij hopen dat we met ons werk een positieve bijdrage hebben kunnen leveren aan de toekomst van Amahusu.
Wij beseffen terdege dat u erg lang heeft moeten wachten op deze terugkoppeling, hiervoor bieden wij u onze excuses aan.

Als laatste bedanken we u voor het in ons gestelde vertrouwen, waardoor wij ons werk met grote zorgvuldigheid hebben kunnen voltooien.

Reageren?

Reacties kunt u sturen naar: 

Secretariaat CTLA
p/a Schaerweijdelaan 73
3702 GB Zeist
Email:  info@amahusu.nl

 


HomeNieuwsProjectenOrganisatiesContact
sponsored by Yoolis ICT Services - www.yoolis.nl